Ağır Metal Ölçümleri

Ağır Metal Ölçümleri

Bacada Ağır Metal Örnekleme(Sb-As-Ba-Be-Cd-CrCo-Cu-Pb-Mg-Hg Ni-P-Se-Ag-Tl-Zn)

Örnekleme 30 dk süren numune çekişiyle özel quartz membran filtre üzerine numune alınmasıyla gerçekleşir. En az 3 numune alınır. Atomik absobsiyon spektrofotometre yardımıyla filtre üzerine gelen numunelerin analizi gerçekleştirilir.

TS EN 14385 Sabit kaynak emisyonları - As, cd, cr, co, cu, mn, ni, pb, ti ve v’nin toplam emisyon tayini EPA 29 DETERMINATION OF METALS EMISSIONS