Amonyak NH3 Ölçümü

Amonyak NH3 Ölçümü

Amonyak, formülü NH3 olan; azot atomu ve hidrojen atomundan oluşan renksiz , keskin ve hoş olmayan kokuya sahip bir gazbileşiğidir. OH- iyonu içermediği halde suda ayıf baz özelliği gösterir. Bir amonyak molekülü, bir azot ve üç hidrojen atomundan oluşur.


Kullanım alanları aşağıda belirtilmiştir:

- Boyalarda

- Parfümlerde

- Temizlik malzemelerinde

- Patlayıcılarda

- Gübre yapımında

- Sanayide

- Nitrik asitin üretiminde

- Ürede

- Plastiklerde

CTM-027 Procedure For Collectıon And Analysıs Of Ammonıa In Statıonary Sources