Emisyon Ölçümü Nedir?

Emisyon Ölçümü Nedir?

Emisyon Nedir

Kelime anlamı olarak emisyon; dışarı çıkarmak, yaymak, ihraç etmek, dolaşıma sokmak gibi anlamlara gelmektedir.

Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında ortam havasına karışan tüm gaz ve partiküllere emisyon denir (Örnek: Fabrika bacalarından veya araçların egzozundan çıkan gazlar gibi)

Çevre Açısından Emisyon; Yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Kısaca: Gaz ya da gaz partikül karışımlarının atmosfere verilmesi, yayılması, kirletilmesi.


EMİSYON KAYNAĞI; Atmosfere açılan ve açıldığı noktadan çeşitli is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol bırakan her nokta olarak değerlendirilir. Emisyon kaynağından ölçüm yapılmadan önce, numune alınacak kaynağın(bacanın) uygun koşulları sağladığı gösterilmeli ve ölçüm noktasının metoda uygun seçilmesine dikkat edilmelidir.


Emisyon (Baca gazı) Ölçümleri

Emisyon ölçümleri, çeşitli faaliyetler sonucunda oluşan ve baca vasıtasıyla atmosfere atılan atık gazların ölçümünü içermektedir. ‘Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ kapsamında endüstriyel tesislere ait "yasal emisyon limitleri" tanımlanmış olup, tüm tesisler bu limitleri göz önünde bulundurarak emisyonlarını kontrol altında tutmak ve kendi üretim türü ve büyüklüğü ile ilişkili olarak kirletici özelliklerini beyan etmekle yükümlüdür. Kapsamda bulunan firmalar için emisyon ölçüm raporu geçerlilik süresi iki yıldır.EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPMANIN FAYDALARI

- Yanma verimliliği kontrolü ;

- Kazanların verimliliğini arttırmak

- Yakıt tasarrufu sağlamak

- Emisyonları azaltmak

- Proses Kontrolü

- Üretim prosesinde kaliteyi arttırmak

- Proseste kullanılan kazanların ayarı

- Emisyon Kontrolü

- Emisyonları limitlerin içinde tutmak

- Emisyon ile ilgili yasalara uymak