Halojenli Bileşik Ölçümleri (HF,HCl)

Halojenli Bileşik Ölçümleri (HF,HCl)

Halojenler 7A grubu tepkime eğilimleri yüksek ametallerdir. Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler. Organik bileşiklerin moleküllerine halojen atomlarının dahil edilmesi işlemleri halojenlenme olarak adlandırılır. Halojenin türüne bağlı olarak bu işlemlere klorlaşma, florlaşma veya bromlaşma da denir.


METHOD 26A—Determınatıon Of Hydrogen Halıde And Halogen Emıssıons From Statıonary Sources Isokınetıc Method