İmisyon Ölçümleri

İmisyon Ölçümleri

İmisyon nedir?

Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

İmisyon - Hava Kalitesi Ölçümleri

Hava Kalitesi, İnsan ve çevresi üzerine etki eden çevre havasında, hava kirliliğinin göstergesi olan kirleticilerinin artan miktarıyla azalan kalitelerini göstermektedir. Hava kalitesinin iyileştirilebilmesi için ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çeşitli yasal düzenlemeler yürürlüktedir. Hava kirliliğinin önemli boyutlarda olduğu kritik bölgelerde bulunan ve/veya kirlilik yükü büyük olan tesisler, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'nin Ek-2'si kapsamında hava kalitesi ölçümlerini yaptırmakla yükümlüdür.- Çevre Havasında Partikül Madde

- Çöken Toz

- Pm10 'Da Ağır Metal Analizi

- Çöken Tozda Ağır Metal Analizi

- Pasif Örnekleme ( NOx, SO2, HF, H2S, NH3, VOC , Aldehit, BTEX )

- Aktif Örnekleme (VOC)

- Çöken Toz İle Hava Kalitesi Modellemesi

- Gürültü Kapsamında Ölçümler

- Çevre Gürültüsünün Tarifi, Ölçümleri Ve Değerlendirilme : Tesis, İş Yeri Atölye