PAH Ölçümü

PAH Ölçümü

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar iki ya da daha fazla benzen halkasına sahip hidrofobik karakterli organik bileşiklerdir (Zhang ve ark., 2006; Wcisło, 1998; Wang ve ark., 2010). PAH’lar doğal ya da insan kaynaklı olarak organik bileşiklerin eksik yanması sonucu oluşurlar. Doğal şekilde, orman yangınları veya volkanik patlamalarla oluşur. İnsan kaynaklı oluşumları ise endüstriyel kaynaklar, motorlu taşıtlar ve sigara ile olmaktadır. 


Sigara ile ortaya çıkan PAH miktarı diğerlerine göre az olmasına rağmen insan sağlığı açısında en fazla tehdit oluşturan kaynaklar arasındadır (Vardar ve ark., 2004). Endüstriyel kaynaklar, çöp yakma, çimento fabrikaları, petrol rafinerileri, kok ve asfalt üretimi, alüminyum, demir çelik üretiminden kaynaklanmaktadır

ISO 11338-1: Sabit kaynaklardan polisiklik aromatik hidrokarbonların örneklenmesi (Gaz ve Partikül fazın Örneklenmesi ) (Adsorpsiyon) ISO 11338-2: Gaz ve Partikül Fazın ön işlem ve analizi