Toz Ölçümü

Toz Ölçümü

Partikül Madde Örneklemesinde Uygulanacak Basamaklar

- Örnekleme Yapılacak Filtrenin Seçilmesi

- Örnekleme Yapılacak Filtrenin şartlandırılması

- Örnekleme Düzleminin Belirlenmesi

- Örnekleme Düzlemi üzerinde örnekleme noktalarının belirlenmesi • İzokinetik şartlarda toz Örneklemesinin Yapılması

- Tanık numunenin alınması

- Örnek geri kazanımı

- Filtre Tartımı

TS ISO 9096 Tanecik Maddenin Kütle Derişimin tayini (20 mg/m3 -1000 mg / m3)

TS EN 13284-1 Tozun Düşük aralıktaki kütle derişiminin Tayini (5-50 mg/m3)

EPA Metot 17 Sabit Kaynaklardan Partiküler madde emisyonlarının tayini , yüksek nem içermeyen noktalarda

EPA Metot 5 Sabit Kaynaklardan partiküler madde emisyonlarının tayini , yüksek nem içeren noktalarda