Aeresol Ölçümleri

Aeresol Ölçümleri

A erosoller küçük katı partiküilerin veya sıvı damlacıkların gaz içinde dağıtılmasıyla oluşan kolloidal sistemlerdir.


İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

Ortam Ölçümü CEN-TR 16013-3 WorkplaceExposure - Guide ForTheUse Of Direct-Reading İnstrumentsForAerosolMonitoring - Part3: Evaluation Of AirborneParticleConcentrations Using Photometers

Ortam Ölçümü TSE CEN TR 15230 GuidanceForSampling Of İnhalable, ThoracicAndRespirableAerosolFrac tions

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet HSE / MDHS 14/4 General Methods for Sampling and Gravimetric Analysis of respirable, thoracic and inhalable aerosols