Ağır Metal Ölçümü

Ağır Metal Ölçümü

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet Ağır Metal - ICP NIOSH 7300 Elements ByICP (Nitric/PerchloricAcidAshing)

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet Ağır Metal OSHA ID 121 Metal MetalloidParticulatesInWorkplac eAtmospheres (AtomicAbsorption)

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet Çalışma Ortamında AAS ile ağır metal tayini ASTM D 4185-06 Standard Practice For Measurement Of Metals İn Workplace Atmosphere s By Flame Atomic Absorption Spectrophotometry


- Kurşun

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet TS-ISO-8518 İşyeri Havası - Tanecik Hâlindeki Kurşun Ve Kurşun Bileşiklerinin Tayini - Alevli Veya Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Metot


- Alüminyum

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet NIOSH 7013 AlumınumAndCompounds, As Al


- Bakır

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet NIOSH 7029 Copper (DustAndFume)


- Kadminyum

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet NIOSH 7048 CADMIUM AndCompounds, As Cd


- Çinko

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet NIOSH 7030 ZıncAndCompounds, As Zn