Aromatik Hidrokarbon Ölçümü

Aromatik Hidrokarbon Ölçümü

Aromatik bileşikler halkalı yapıda çift bağ taşıyan kararlı bileşiklerdir. Aromatik bileşiklerin en küçük üyesi benzendir.

• Kapalı formülü CnH2n–6 dır.

• Apolar moleküldür ve suda çözünmez.

• Kararlı yapıda çift bağ içerdiğinden katılma tepkimesi vermez. Fakat yer değiştirme tepkimesi verebilir.


İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

Ortam Ölçümü & Kişisel Maruziyet NIOSH 1501 Hydrocarbons, Aromatıc