Aydınlatma Ölçümleri

Aydınlatma Ölçümleri

İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır.


İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR

Yönetmelikler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK


Ölçüm ve Değerlendirme Standartları

İSG (Aydınlatma) Aydınlatma düzeyinin tespiti/ Aydınlatma seviyesi COHSR-928-IPG-039