Gürültü Ölçümleri

Gürültü Ölçümleri

- İş Yeri Ortamı Gürültü

- Kişisel Gürültü Maruziyeti

Gürültü genel anlamda, istenmeyen ve rahatsız eden ses olarak tanımlanır. Endüstriyel gürültü ise, iş yerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanabilir. Gürültüyü oluşturan sesi, fiziksel olarak tanimlamak gerekirse; ses, maddedeki titreşimin, ortamdaki molekülleri yoğunlaştırıp seyrekleştirmesiyle, ortamın katı, sıvı veya gaz olmasına göre, farklı hızlarda boyuna ilerleyerek yayılan bir enerjidir. Gürültü ölçümü; işçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu işitme kaybı, iş güvenliği, nörolojik ve psikolojik yönden oluşabilecek risklerin belirlenmesi, bu risklerden korunmak ve risk azaltmak için alınması gerekli tüm önlem ve tedbirlerin ilk adımını oluşturmaktadır.

İLGİLİ YÖNETMELİKLER VE STANDARTLAR

Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDENKORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

Ölçüm ve Değerlendirme Standartları

İSG (Gürültü) Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti LEX,8h, H, N, H’ / TS 2607 ISO 1999

Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün tespiti /LAeq / TS EN ISO 9612

Gürültü

 İş mahallinde makine ve donanımlardan yayılan ses basınç düzeyinin tespiti/LAPeq / TSE ISO 11201

 İş mahallinde makine ve donanımlardan yayılan ses basınç düzeyinin tespiti/LAPeq / TS EN ISO 11202

İş mahallinde makine ve donanımlardan yayılan ses basınç düzeyinin tespiti/LAPeq /TS EN ISO 11204

 Çevresel gürültü düzeyini tespiti/LAeq, LEqT, LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE, LFmax, LCenmax; LRdn, LRden / TS 9315 ISO 1996-1/T1

 Çevresel gürültü düzeyini tespiti/LAeq, LEqT, LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE, LFmax, LCenmax; LRdn, LRden/ TS ISO 1996-2