Titreşim Ölçümleri

Titreşim Ölçümleri

Titreşim; genellikle işyerlerindeki araç, gereç ve makinelerin çalışırken oluşturdukları salınım hareketlerinin sonucudur ve meslek hastalığı oluşturabilecek bir fiziksel risk etmenidir


El Kol titreşim Ölçümleri

El-kol titreşimi: İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan veözellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimdir.

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

El-kol titreşimi için; 1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 5 m/s2. 2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlükmaruziyet eylem değeri: 2,5 m/s2.


Tüm Vücut Titreşim Ölçümleri

Bütün vücut titreşimi: Vücudun tümüne aktarıldığında, çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan,özellikle de bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimdir.

Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri

Bütün vücut titreşimi için; 

1) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri: 1,15 m/s2. 

2) Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet eylem değeri: 0,5 m/s2


İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK (22 Ağustos 2013 PERŞEMBE)

İSG (Titreşim)* Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-ahw, Ai(8) TS EN ISO 5349-1

İSG (Titreşim) * Elden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi-ahw, Ai(8) TS EN ISO 5349-2

İSG (Titreşim) * Mekanik titreşim ve şok- Tüm vücut titreşim maruz kalma değerlendirilmesi - Bölüm1:Genel kurallar TS ISO 2631-1

İSG (Titreşim) * Hareketli makinelerde titireşim düzeyinin tespiti/ awx, awy, awz, awen büyük TS EN 1032+A1