Toksik Gaz Ve Buhar Ölçümleri

Toksik Gaz Ve Buhar Ölçümleri

İşin yapılması sırasında gaz ve buharlar oluşabilmekte ve etkin önlemlerin alınması gerekmektedir.


Çalışma ortamlarında;

- Oksijen yetersizliği veya fazlalığı

- Yanıcı gazların varlığı

- Belirli zehirli ( toksik ) gazların varlığı gibi

- Atmosferik durumları belirlemek, etkin korunma önlemlerini planlamak için ortam ölçümlerinin yapılması gereklidir 6331 sayılı İş Sağlıgı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren ve kimyasal maddelerin bulunduğu, kullanıldığı veya herhangi bir şekilde işlem gördüğü tüm işyerlerinde uygulanır; Kaynak yapan işyerleri, Dökümhaneler …

- Sensörlü Dedektörle Gaz Ölçümleri

- Anlık Gaz Ölçümleri 


Cam bir tüp içinde bulunan ve duyarlı olduğu gaz ve buharlara göre özel maddelerle emdirilmiş materyalden, çalışma ortam havası belli hacim ve hızda geçirilerek renk dönüşümünün sağlandığı bir yöntemdir.

İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

Yönetmelik

 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik


Standartlar

İSG* İşyeri havası-Solunumla Maruz Kalınan Kimyasal Maddelerin Sınır Değerler İle Karşılaştırılması Ve Ölçme Stratejisinin Değerlendirilmesi İçin Kılavuz TS EN 689

İSG* Toksik gaz ve buharların havadaki konsantrasyonlarının dedektör tüp kullanarak ölçülmesi ASTM-D 4490-96

İSG* Elektrikli Cihazlar-Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan - Bölüm 29-2: Gaz Detektörleri - Tutuşabilir Gazlar Ve Oksijen İçin Detektörlerin Seçimi, Tesis Edilmesi, Kullanılması Ve BakımıTS EN 60079-29-2  

İSG* Elektrokimyasal yöntemle Oksijen Tayini NIOSH 6601

İSG* Elektrokimyasal yöntemle Karbon monoksit Tayini NIOSH 6604