Toz Ölçümleri

Toz Ölçümleri

Partikül madde konsantrasyonunun ölçülmesinde tesiste iç ortamda veya çalışan personelin üzerine bağlanan kişisel toz maruziyet, cihaz kişinin üzerinde tutularak veya iç ortamda tutularak kişinin soluyabileceği toplam toz konsantrasyonu belirlenmiştir.

- Filtre üzerinde biriken toz konsantrasyonu gravimetrik olarak belirlenir.

- Tesiste ölçümler çalışma zaman diliminde uygun pompa debisi ile gerçekleştirilir.

- Maruziyet ölçümleri bir vardiya süresine göre yapılır.

- Kişisel Solunabilir Toz Konsantrasyonu

- Kişisel Toplam Toz Konsantrasyonu

- Ortam Solunabilir Toz Konsantrasyonu

- Ortam Toplam Toz Konsantrasyonu

- Havada Süspansiyon Durumunda Bulunan Maddeler


İLGİLİ STANDARTLAR VE YÖNETMELİKLER

Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TOZLA MÜCADELE YÖNETMELİĞİ


Ölçüm Yöntemi ve Standardı

ISG (Toz)* Çalışma Ortamı Toz ve Toz Maruziyetinin Gravimetrik Yöntem Tayini MDHS 14/3