Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü

Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolü

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve buna bağlı 28628 sayılı resmi gazetede 25.04.2013 tarihinde yayınlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereği Havalandırma ve Klima Tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu tutulmuştur.

Yönetmelikte geçen 2.3. Tesisatlar maddesinde ilgili standartlar ve mevcut projesi dikkate alınarak periyodik kontrol yapılması gerektiği ifade edilir.

Yılda en az 1 (bir) defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve periyodik kontrol raporu düzenlenmelidir.


Periyodik kontrol kriteri - Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.