Periyodik Kontroller Hakkında

Periyodik Kontroller Hakkında

Periyodik kontrollerin yaptırılması kanuni bir sorumluluktur.

30 Haziran 2012 tarihli Sayı: 28339 ile resmi gazetede yayınlanan 6331 sayılı kanun gereği İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar denmektedir.

Bu kapsamda ilk olarak 25 Nisan 2013 Perşembe tarihli 28628 sayılı T.C Resmi Gazetesinde İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği işçi sağlığı ve iş sağlığı güvenliği yerine devreye girmiştir. Bu süreç sonrasında yapılan bazı değişiklikler ile son haline almıştır.

Yönetmelik gereği Basınçlı kap ve tesisatlar, Kaldırma ve iletme ekipmanları, Tesisatlar ve Tezgâhlar, standartlarda aksi belirtilmedikçe yılda minimum1 kez kontrole tabi tutulmadır.