Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolü

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ve buna bağlı 28628 sayılı resmi gazetede 25.04.2013 tarihinde yayınlanan ‘İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ gereği Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu tutulmuştur.

Yılda en az 1 (bir) defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve periyodik kontrol raporu düzenlenmelidir.


Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.