Kalite Politikamız

Müşteriye verilen deney hizmetlerinde müşteriye sunulan deney standart ve metotlarına ve müşterinin şartlarına uygun olarak hatasız ve profesyonel çalışma ile sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeyde tutmayı,

İlgili yasalar dikkate alınarak ulusal ve uluslararası standart ve metotlarda sürekli gelişme gösteren, tarafsız, bilimsel ve ülke şartlarına hitap eden kalite politikasını benimsemeyi,

TS EN ISO/EC 17025 standardına uygun olarak Ülkemizde yasa gereği veya özel istekler sonucunda istenecek Gürültü ve İş Güvenliği ölçümlerini tarafsız, doğru, bilimsel ve güvenilir bir şekilde yapmayı,

Deney çalışmalarında yer alacak personelin, kalite dökümantasyonunda belirlenen politika ve prosedürlerin çalışmaları sırasında uygulamalarını sağlayacak eğitimler düzenlemeyi,

Personelin eğitim vb. konularda desteklenerek konusunda uzmanlaşmasını sağlamayı,

Akreditasyon koşullarında çalışan bir laboratuvar ile karşılaştırmalı ölçümler yapmayı, kalibrasyona önem verilerek, hatasız ve profesyonel çalışma sağlamayı,

Ulusal ve uluslararası mevzuatlara ve standartlara uygun cihaz ve metotları kullanmayı,

Vereceği hizmetin kalitesini her zaman belirtilen metotlara ve müşteri standartlarına uygun çalışmayla sağlamayı, sunduğu hizmeti ile müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

Laboratuvar yönetiminin, yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğini sağlamayı,

Günün değişen koşullarını takip edebilen ve ayak uydurabilen, vizyon ve misyonundaki prensiplerinden hiçbir zaman ödün vermeden, konusunda öncü bir kuruluş olmayı ve laboratuvar çalışmalarında TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı taahhüt eder.