TS EN ISO / IEC 17025 :2017

ÜST YÖNETİM GİZLİLİK VE TARAFSIZLIK BEYANIDIR ;

Laboratuvar çalışmalarında firmaya (CANTÜRK Çevre İş Güvenliği Ölçüm Test Analiz Laboratuvarı) ve Müşteriye ait her türlü bilgi, belge ve dokümanların gizliliğini, laboratuvar çalışanlarının da bu gizliliğe riayet etmelerini sağlayacağımı, personele baskı yapmayacağımı ve dışarıdan gelen baskıları da engelleyeceğimi, gizli belgeler konusunda yazılı ve sözlü bilgi aktarmayacağımı, müşterilerin yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmamla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayacağımı, her ne amaçla olursa olsun maddi ve manevi çıkar beklemeksizin yapacakları tüm çalışmalarda tarafsız davranmalarını sağlayacağımı, müşterinin mülki haklarını koruyacağımı, müşterinin zarar görmesi durumunda bunu tazmin edeceğimi, personel tarafsızlığını etkilemeye yönelik faaliyetlerde bulunmayacağımı ( prim ödeme,komisyon ödeme karar kuralını bozmaya yönelik baskı vb ) , personeli etkileyecek şekilde finansal kaygılar doğrultusunda davranmayacağımı vb şirket prosedür ve talimatları gereği TS EN ISO / IEC 17025 Standardı kapsamında çalışacağımı kabul ve taahhüt ederim.

ŞİRKET MÜDÜRÜ/ HİKMET ÇELİK